Jäteveden puhdistus ylijäämäenergialla

Danfoss Drivesin avulla Tanskan Aarhusin vedenkäsittelylaitos ei pelkästään puhdista vettä. Se myös tuottaa enemmän sähköä ja lämpöä kuin se kuluttaa.

— 16. huhtikuuta 2015 Julkaisija Danfoss

Vesi- ja jätevesilaitokset kuuluvat useimmissa kunnissa eniten sähköä kuluttaviin laitoksiin. Ne kuluttavat normaalisti 25–40 % käytetystä kokonaisenergiasta. Tanskan Aarhusissa paikallinen vesiyhtiö on onnistunut muuntamaan jätevesilaitoksen pelkästä jätevettä käsittelevästä laitoksesta myös lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitokseksi.

Aarhusissa sijaitseva jätevesilaitos tuotti vuonna 2014 140 % sähköä ja 2,5 GWh liikalämpöä, minkä laitos johti kaupungin kaukolämmitysjärjestelmään vähentäen näin hiilijalanjälkeä. Yhdistetty lämmön- ja sähköntuotanto vastaa 190–200 % energiantuotantoa, mikä on 90 % enemmän kuin mitä laitos kuluttaa. 

Tämä saavutetaan edistyneellä prosessin optimoinnilla ja käyttämällä yli 120 Danfossin vaihtuvanopeuksista AQUA taajuusmuuttajaa ohjaamaan lähes kaikkia pyöriviä laitteistoja. Muuttajat auttavat jätevesilaitosta mukautumaan muutokseen 24 tunnin jakson aikana ja säästämään energiaa. Optimaalisesti tehtynä tämä tuottaa myös maksimimäärän lietettä/hiiltä sellukattilalle luoden kaasua, jota käytetään sekä sähkön- että lämmöntuotantoon.

Aarhus Waterin visiona on laajentaa energiantuotantoa entisestään tuottamalla niin paljon ylijäämäenergiaa jäteveden käsittelylaitoksissaan, että se vastaa myös kaupungin juomavesituotannon energiatarpeisiin. Näin yksi kunnan suurin sähkönkuluttaja muutetaan energianeutraaliksi laitokseksi.

 

Ole sosiaalinen Osallistu

Haluatko olla meihin yhteydessä?

Tutustu meihin ja osallistu keskusteluun