Group Executive Team

 • Kim Fausing

  Toimitusjohtaja
  s. 31. elokuuta 1964

  Kim Fausingilla on laajaa kokemusta johtotehtävistä maailmanlaajuisissa teollisuusyrityksissä.

  Vuonna 2017 Kim Fausingista tuli konsernin toimitusjohtaja. Ennen tätä, vuodesta 2008 lähtien, hän toimi konsernin varatoimitusjohtajana ja operatiivisena johtajana, jonka vastuulla olivat kaikki Danfossin liiketoimintayksiköt sekä Danfoss Business System ja maailmanlaajuinen hankintatoiminto. Vuonna 2007 hän tuli Danfossin palvelukseen Danfoss Refrigeration & Air Conditioning -osaston johtajan tehtävään.

  Kim Fausing työskenteli vuosina 1990–2006 Hilti-konsernissa, perheomistuksessa olevassa yrityksessä, jonka pääkonttori sijaitsee Liechtensteinissa ja jonka palveluksessa on yli 21 000 työntekijää ympäri maailmaa. Kim Fausing työskenteli Hiltissä erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä, ja vuonna 2003 hänet nimitettiin divisioonajohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi yhtiön pääkonttorissa.

  Kim Fausingilla on tutkinto konetekniikan alalta ja MBA-tutkinto Henley Business Schoolista.

  Merkittävät hallitusjäsenyydet:

  • Saksalaisen SMA Solar Technology AG:n hallituksen varapuheenjohtaja
  • Liechtensteinissa toimivan Hilti AG:n hallituksen jäsen

  Jesper V. Christensen

  Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja
  s. 3. marraskuuta 1969

  Jesper V. Christensenillä on laajaa talouteen ja liiketoimintaan liittyvää kokemusta useista eri johtotehtävistä Danfossin ja entisen Sauer-Danfoss Inc:n palveluksessa.

  Vuonna 2009 hänet nimitettiin Sauer-Danfoss Inc:n varatoimitusjohtajaksi ja talousjohtajaksi, missä tehtävässä hän jatkoi vuoteen 2013, jolloin hänestä tuli Danfoss A/S:n varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, kun Danfoss osti Sauer-Danfoss Inc:n ja yhtiöt yhdistyivät.

  Vuonna 1993 hän siirtyi Danfoss A/S:n palvelukseen osana Post Rotational Program -jatko-opinto-ohjelmaa (nykyään Post Graduate Program). Vuonna 1998 hänestä tuli Danfoss Drivesin Global Finance Manager ja vuonna 2004 Danfoss Global Business Services -osaston Vice President, Financial Services. Vuonna 2007 hänet nimitettiin Danfoss Motion Controls -yksikön Vice President, Finance, IT and HR -tehtävään.

  Jesper V. Christensen on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon laskentatoimen ja rahoituksen alalta (M.Sc. in Accounting and Finance).

  Merkittävät hallitusjäsenyydet:

  • Tanskalaisen Danish Crown A/S:n hallituksen jäsen
  • Tanskan teollisuuden keskusliiton hallituksen jäsen
  • The Manufacturing Industryn hallituksen jäsen (Tanskan teollisuuden keskusliiton alainen yhdistys)

  Eric Alström

  Johtaja, Danfoss Power Solutions
  s. 26. huhtikuuta 1966

  Eric Alströmillä on laajaa kokemusta johtotehtävistä maailmanlaajuisissa teollisuusyrityksissä.

  Vuonna 2012 hän aloitti toimitusjohtajana Sauer-Danfoss Inc:n palveluksessa, New Yorkin arvopaperipörssiin listautuneessa julkisessa yhtiössä, jossa Danfoss oli enemmistöosakkaana. Kun Danfoss osti loputkin osakkeet vuonna 2013, yhtiö sai uuden nimen, ja Eric Alström nimitettiin Danfoss Power Solutions -liiketoimintayksikön johtajaksi.

  Vuosina 2008–2012 Eric Alström toimi Benteler Automotiven toimitusjohtajana. Vuosina 1992–2008 hän työskenteli useissa eri johtotehtävissä General Motorsissa Euroopassa, Yhdysvalloissa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella, viimeisimpinä tehtävinään GM Europen Vice President of Purchasing and Supply Chain ja Adam Opel GmbH:n toimitusjohtaja.

  Eric Alströmillä on kauppatieteiden maisterin tutkinto liikkeenjohdon alalta (M.Sc. in Management) Stanfordin yliopiston Graduate School of Businessistä sekä kauppatieteiden kandidaatin tutkinto liiketaloustieteistä (B.Sc. in Business Administration & Economics) Göteborgin yliopistosta.

  Merkittävät hallitusjäsenyydet:

  • Deputy Chairman, Hempel A/S, Tanska
  • Stanford MSx:n/Sloanin alumniohjelman neuvoa-antavan lautakunnan jäsen

  Jürgen Fischer

  Johtaja, Danfoss Cooling
  s. 12. joulukuuta 1963

  Jürgen Fischerillä on laajaa johtokokemusta maailmanlaajuisista teollisuusyrityksistä tietotekniikan, televiestinnän ja koneenrakennuksen aloilta.

  Vuonna 2015 Jürgen Fischer nimitettiin Danfoss Cooling -liiketoimintayksikön johtajaksi. Vuonna 2008 hän siirtyi Danfossiin Vice President for Industrial Automation -tehtävään, ja vuonna 2010 hänestä tuli Automatic Controls -yksikön Senior Vice President. Vuonna 2013 hänet nimitettiin Refrigeration and A/C -osaston johtajaksi.

  Ennen Danfossia hän oli Global Vice President GN Netcomilla ja Jabralla®. Hän toimi johtotehtävissä myös Genicomin, California Kleindienst Autowaschtechnikin ja Digital Equipmentin palveluksessa.

  Jürgen Fischer on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon (Master of Economics) Augsburgin yliopistossa. Hän on lisäksi suorittanut useita tutkintoja johdon koulutusohjelmista INSEAD:ssa ja IMD:ssä.

  Merkittävät hallitusjäsenyydet:

  • European Partnership for Energy and the Environment (EPEE), ohjausryhmän jäsen

  Vesa Laisi

  Johtaja, Danfoss Drives
  s. 21. kesäkuuta 1957

  Vesa Laisilla on laajaa kokemusta johtotehtävistä maailmanlaajuisissa teollisuusyrityksissä.

  Vuonna 2014 Vesa Laisi nimitettiin Danfoss Drives -liiketoimintayksikön johtajaksi, kun yhtiö osti ja liitti itseensä maailmanlaajuisen taajuusmuuttajavalmistaja Vacon Oyj:n, joka oli listautunut Helsingin NASDAQ OMX -arvopaperipörssiin ja jonka pääkonttori oli Vaasassa. Vesa Laisi toimi 13 vuoden ajan Vacon Oyj:n toimitusjohtajana.

  Vuosina 1982–2001 hän toimi monissa tehtävissä Vaisalan, ABB Industryn (taajuusmuuttajat), ABB Strömberg Drivesin, Strömberg UK:n (Englanti) ja Kymi-Strömbergin palveluksessa.

  Hän on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon elektroniikan alalta Tampereen teknillisessä korkeakoulussa sekä kauppatieteiden maisterin tutkinnon Helsingin kauppakorkeakoulussa. Lisäksi hän on suorittanut jatko-opintoja Teknillisen korkeakoulun EuroMBA-ohjelmassa.

  Lars Tveen

  Johtaja, Danfoss Heating
  s. 26. kesäkuuta 1963

  Lars Tveenillä on laajaa kokemusta johtotehtävistä Danfossissa.

  Vuonna 2015 Lars Tveen nimitettiin Danfoss Heating -liiketoimintayksikön johtajaksi. Ennen tätä, vuodesta 2009, hän työskenteli johtavilla paikoilla Danfoss District Energyn johtajana ja Danfoss District Heatingin Senior Vice President -tehtävässä.

  Vuonna 1989 hän siirtyi Danfossiin johdon harjoittelijaksi, ja vuosina 1989–2009 hän työskenteli Danfossissa eri tehtävissä, kuten vuosina 1994–1996 Yhdysvalloissa Chicagossa Yhdysvaltain LVI-alan markkinapäällikkönä. Vuonna 1999 hän otti vastaan High-Pressure Division -yksikön myynti- ja markkinointijohtajan tehtävät.

  Lars Tveen on suorittanut kandidaatin tutkinnon tuotantotekniikan alalta Odensen teknisessä tiedekunnassa sekä kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (Bachelor of Commerce) Etelä-Tanskan yliopistossa.

  Merkittävät hallitusjäsenyydet:

  • Tanskalaisen ProjectZero Foundationin hallituksen puheenjohtaja (paikallinen hanke, jolla pyritään saavuttamaan hiilineutraalius vuoteen 2029 mennessä) 
  • Energy Industryn hallituksen jäsen (Tanskan teollisuuden keskusliiton alainen yhdistys)
  • Tanskan energiaviraston (EUDP) hallituksen jäsen
  • Green Energy Denmarkin hallituksen jäsen
  • Tanskalaisen SKAKO A/S:n hallituksen jäsen 

Ole sosiaalinen Osallistu

Haluatko olla meihin yhteydessä?

Tutustu meihin ja osallistu keskusteluun
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "Max-Forwards", "User-Agent", "X-Original-URL", "X-Forwarded-For", "X-ARR-LOG-ID", "X-Forwarded-For-Port" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_MAX_FORWARDS", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL", "HTTP_X_FORWARDED_FOR", "HTTP_X_ARR_LOG_ID", "HTTP_X_FORWARDED_FOR_PORT" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/about/organization/group-executive-team/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "193.162.34.200", "UserHostName": "193.162.34.200", "UserLanguages": null }